Links

Berekening inkomentarief

 

Jaarlijkse herberekening kindcode voortaan in december

Hoe ga je te werk?

Registeer je via www.mijn.kindengezin.be/aanmelden 

Daarna kan je effectief de berekening maken om de kindcode te verkrijgen

Waarom?

* Eenvoudiger en sneller

* Betere bescherming van je gegevens

Problemen?

Problemen of lukt het niet? Je opvangvoorziening de kind en gezin-lijn helpen je graag verder!

Nuttige links:

http://www.kindengezin.be/